Selkosuomi: Porin maahanmuuttajakoordinaattorin haastattelu ja Hyvä alku Länsirannikolla -hanke

Julkaistu May 9th, 2016 | Kirjoittanut
Yana Herrala

Kategoriassa

hyvä alkuMaanantaina 25.1.2016 olin haastattelemassa Porin maahanmuuttajakoordinaattoria. Porin maahan-muuttajakoordinaattorina toimii Su Ran Kim. Haastattelu oli hyvin mielenkiintoinen. Ajattelin, että Kim toimisi kaikissa maahanmuuttajia koskevissa asioissa. Oikeasti hän toimiikin perusturvakeskuksen aikuissosiaalityön alaisuudessa. Aikuissosiaalityössä tehdään töitä täysi-ikäisten kanssa. Perusturvakeskus on taas se taho, joka järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut omalle alueelleen. Su Ran Kimin työkuvaan kuuluu maahanmuuttajatoiminnan koordinointi, kehittäminen ja suunnittelu. Vuodesta 2011 lähtien maahanmuuttajakoordinaattori on tehnyt kehittämistyötä. Hän on ideoinut ja laatinut EU-hankkeita sekä käynyt neuvotteluja rahoituksesta. Hän on myös toiminut hankkeen käynnistäjänä ja neuvojana, seurannut sen toimintaa ja tavoitteiden toteutumista.

Hankekoordinaattori tekee myös tarvittaessa asiakastyötä. Hän ohjaa palveluihin ja neuvoo erilaisissa asioissa. Näihin asioihin kuuluu esimerkiksi ulkomailla suoritetun tutkinnon rinnastaminen Suomessa. Hankekoordinaattorin työ onkin siis hyvin monialaista. Asiakkaita riittää paljon.

Porin kaupungin sivuilla kerrotaan Porin sosiaalipalveluista. Sieltä voi kirjautua Omapalveluun. Omapalvelussa voi seurata omia hakemuksia ja paljon muuta. Kysyin, onko tämä omapalvelu monilla eri kielillä. Kim kertoi, että Suomessa kunta voi olla joko yksi- tai kaksikielinen. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnassa palvelu on joko pelkästään suomeksi tai sitten suomeksi ja ruotsiksi. Pori on yksikielinen kunta, eli omapalvelu on tarjottu suomen kielellä. Omapalvelu on siis suomeksi, mutta esimerkiksi toimeentulohakemus löytyy englannin, venäjän, kurdin ja turkin kielillä. Lomakkeita on siis käännetty useille kielille. Jos suomen kieli ei kuitenkaan ole vielä täysin hallussa, tulee miettiä ajanvarausta. Tällöin tulkkipalvelun käyttö on mahdollista.

Su Ran Kim kertoo, että toiminta- ja käsittelyprosessit ovat samat niin maahanmuuttajilla kuin kan-tasuomalaisilla. Myös perusteet esimerkiksi toimeentulotukea myönnettäessä on samat. Kun asiakas on maahanmuuttaja, tulee kuitenkin kysyä henkilöpapereista; onko siis passi vielä voimassa vai ei, tai tuleeko se uusia. Tätä asiaa lukuun ottamatta prosessit ovat samanlaiset.

Tärkeää onkin huomata yksi asia. Maahanmuuttajakoordinaattorilta saa apua ja tukea mihin vain sosiaalitoimea koskevaan asiaan. Ideana on kuitenkin, että maahanmuuttajakoordinaattori auttaa aikuissosiaalityön asiakkaita työnsä puolesta. Muut asiakkaat hän ohjaa niiden alojen työntekijöille. Eli esimerkiksi lastensuojeluasiat tulee käsitellä lastensuojelun työntekijän kanssa. Vammaispalveluiden asiat tulee hoitaa vammaispalvelun työntekijöiden kanssa. Tietenkin maahanmuuttajakoordinaattori kuitenkin ohjaa asiakkaan oikeille työntekijöille ja vastaa kysymyksiin. Eli apua saa silti aina kysyä.

 

Hyvä alku Länsirannikolla -hanke

Vuoden 2016 alusta on alkanut Hyvä alku Länsirannikolla- hanke. Hankkeen päätavoite on perustaa maahanmuuttajien info- ja neuvontapiste Maine. Maine palvelee suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Asiakkaat voivat hyödyntää myös tulkkauspalveluita (ajanvarauksella). Pisteen avajaiset ovat 8.3. Pisteen tilat löytyvät Porin pääkirjaston toisesta kerroksesta.

Ideana hankkeessa on luoda paikka, joka on kaikille maahanmuuttajille avoin. Paikka on siis matalan kynnyksen palvelu. Maineeseen saa tulla kaikenlaisten kysymysten kanssa. Pisteen palveluita käyttävä ei tarvitse sosiaalitoimen asiakkuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että infopisteeseen saa tulla ketä vain, milloin vain. Ajanvaraus ei siis myöskään ole välttämätön. Jos asiakas ei kuitenkaan osaa ollenkaan suomea, niin silloin kannattaa varata aika. Näin saadaan myös tulkki paikalle tai puhelimen päähän.

Piste on auki kolmena päivänä viikossa. Apua saa tosiaan kysyä mihin asiaan vain Kysymään voi tulla esimerkiksi

  • Porin harrastusmahdollisuuksista,
  • apua virallisten lomakkeiden täyttöön,
  • hyvien kahviloiden sijaintia,
  • apua viranomaisasioiden hoitoon
  • ja niin edelleen.

Kysymysten ei siis ole pakko liittyä sosiaalitoimen asioihin.

 

Haastatteleminen ja artikkelin kirjoittaminen oli mukava kokemus. Haastattelu selvensi paljon käsit-telyprosessien samanlaisuutta. Maine kuulostaa myös erittäin mielenkiintoiselta. Toivonkin, että Hyvä alku Länsirannikolla -hanke saisi tarpeeksi näkyvyyttä. Tällöin yhä useampi maahanmuuttaja käyttäisi palvelua ja saisi apua, jota muualta ei välttämättä saa. Uskon, että hankkeesta tulee olemaan apua useille. Kiitos Pia Heikkilälle ja Su Ran Kimille haastattelusta.

~ Karoliina Laamanen
Sosionomiopiskelija